Dolasci

Izaberite datum i vreme dolaska aviona na aerodrom 'Nikola Tesla'
Izaberi Aerodrom
Upišite broj leta aviona
Upišite destinaciju (hotel ili adresa)

Odlasci

Izaberite datum i vreme poletanja aviona sa aerodroma 'Nikola Tesla'
Izaberi Aerodrom
Upišite broj leta aviona
Upišite lokaciju sa koje započinjemo prevoz do Aerodroma
Izaberite vreme polaska (Preporučujemo da iz Novog Sad krenete najkasnije 3 sata pre poletanja aviona)

Za druge rezervacije, mozete nas kontaktirati putem e-maila ili kontakt telefona datih u produzetku

Lični podaci (polja su obavezna za popunjavanje)

Upišite ime i prezime putnika
Upišite E-mail adresu
Upišite kontakt telefon
Upišite posebne zahteve
Image verification

scroll up