Usluge prevoza

Usluge prevoza u našem preduzeću podrazumevaju realizaciju individualnih potreba naših komintenata.

  • Individualni prevoz putnika na aerodrom
  • Individualni prevoz putnika sa aerodroma
  • Individualni prevoz putnika za gradove u zemlji i inostranstvu
  • Individualni prevoz putnika za  VIP potrebe

scroll up